Tasarım Nedir; Sınai Mülkiyet Kanunu’ nun (SMK) 55(1) Madde hükmünce; ürünün bütünü veya  herhangi bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüne tasarım denir. Kısaca, tasarım iki boyutlu veya üç boyutlu ürünlerin bütünü veya parçasıyla ilgili görünüm olarak tarif edilmektedir. 

Tasarım tanımı kapsamına girmeyen çok az özellik bulunmaktadır. Ürünlerin görünümüyle ilgisi olmayan koku, ses, tat gibi grafiksel olarak belirtilemeyen özellikler ile ürünlerin işlevleri tasarım tanımı kapsamına girmemektedir.

Ayrıca, standart siyah-beyaz karakterler kullanılarak oluşturulan sözcük dizileri de tasarım olarak kabul edilmez. Ancak, sözcük dizileri şekilsel unsur veya farklı karakterler içeriyorsa logo/grafik sembol veya desen olarak korunabilir.

Ostim Patent Yurtdışı Tasarım başvuruları için Yurtdışı Tasarım Tescil başlıklı yazımızı incelemesini öneriyoruz.


Her biri yeni bir fikir ürünü olan bu tasarımların yasal bir zeminde koruma altına alınması sahibine önemli kazanımlar sağlamaktadır. 

Tasarım tescil yoluyla elde edilen koruma ile  tasarım hakkı, sahibine bilgisi, izni ve rızası olmaksızın başkaları tarafından tasarımın ticari amaçla kullanımını engelleme hakkı verdiğinden, hem yapılan yatırımların hem de markalaşmaya katkısı  nedeniyle  geri dönüşümü oldukça değerli olmaktadır. 

Aksi takdirde,  büyük emek ve maliyetler geliştirilen özgün ve yeni tasarımlar, fikir hırsızlığı, kopyalama ve taklit gibi tehditlerle karşı karşıya kalacak ve bu nedenden ötürü tasarım sahipleri ticari anlamda büyük kayıplara uğrayacaktır. 

Ostim Patent ‘ in detaylı açıkladığı  Tasarım Tescil sayfamızı, oldukça yararlı olabilecek Tasarım Tescil Sorgulama ve Tasarım Tescil Ücretleri sayfalarımızı mutlaka incelemenizi öneriyoruz.


Tasarımlar sadece Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Tasarımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve  tasarımların korunmasına ilişkin başvuru ve tescil işlemlerini 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile bu Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik esasları çerçevesinde yürütmektedir.

Ostim Patent iştiraki olduğu, Türk Patent ve Marka Kurumu vekil firma kaydı olan Etkin Patent aracılığıyla müvekkillere tasarım tescil başvuru ve tescil işlemlerinde hizmet vermektedir.

 

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI NEDİR? | OSTİM PATENT

 

endüstri ürünleri tasarımı nedir?-ostim patent
endüstri ürünleri tasarımı nedir?-ostim patent

Endüstri ürünleri tasarımı nedir; 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’ nun (SMK) 55/2 madde hükmünce Endüstri ürünü,  bilgisayar programları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra birleşik bir ürün veya bu ürünü oluşturan parçaları, ambalaj gibi nesneleri, birden çok nesnenin bir arada algılanan sunumlarını, grafik sembolleri ve tipografik karakterler Endüstri ürünleri tasarımı denir.

Ürün, endüstriyel tasarım uygulanabilecek her türlü nesneyi kapsayacak şekilde geniş tanımlanmıştır. Endüstriyel tasarıma konu ürünün gerçekten üretilip üretilemeyeceği, kullanılıp kullanılamayacağı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından incelenmemektedir.

Yukarıdaki endüstriyel ürün tanımında da belirtildiği üzere endüstriyel yolla veya elle üretilmeyen nesneler tasarım korumasından faydalanamaz. Bitki, çiçek ve meyve gibi canlı organizmaların doğal ortamındaki görünümünü açıklayan tasarımların biçimleri, farklı olsa da elle veya endüstriyel işlem sonucu üretildiği ortaya konulmaz ise reddedilir. Örneğin; doğal ortamında oluşan ağaç kökü ile kare biçimindeki karpuz tasarım tescil ile korunamaz

Ancak; canlı organizmaların şekillerinden esinlenerek yapılan yapay tasarımlar, tescil edilebilir  Bu tür başvuruların reddedilmemesi için tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünün yapay olduğunun tarifnamede belirtilerek, görsel özelliklerinin açıklanması ve uygun Locarno Sınıfının belirtilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, tek başlarına belirli bir katı şekle sahip olan ancak toplandıklarında belirli bir şekli bulunmayan toz veya granül yığınları da ürün olarak kabul edilmemektedir. Ancak, toplandıklarında kesme şeker gibi bir belirli bir şekil oluşturulduğu takdirde, bu hali ürün olarak değerlendirilir. 

 

MİMARİ TASARIM NEDİR? | OSTİM PATENT

 

mimari tasarım nedir?-ostim patent
mimari tasarım nedir?-ostim patent

Mimari tasarım nedir? insan ihtiyaçlarını karşılayan yapılar, mekanlar, eşyalar, yollar, bitkiler ve ağaçlar dahil belli bir kural, estetik ve fonksiyonel algısına dayanılarak yeniden tasarlanmasına Mimari tasarım  denir.

Başta mimar ve mühendisler olmak üzere farklı bir takım meslekteki kişiler mimari tasarım işlerinde yer alabilir.

Mimari tasarımlar çok geniş bir alanda uygulanmaktadır. Mimari tasarım örneğin bir mutfak, mekan, dükkan, bina vb. iç mekan veya bu mekanlarda kullanılan her bir ürünün tek tek tasarlayabileceği gibi bunları belli bir kural ve düzen ile tüm şeklini de tasarlayabilir. Yine, örneğin bir site, mahalle, cadde, sokak ve benzeri mekanlardaki yeşil alan, ağaçlar dahil yine belli bir düzen, kural, işlevsel ve güzel algısını yansıtabilecek şekilde yeniden tasarlayabilir.

Diğer endüstriyel ürünlerde olduğu gibi mimari tasarımın bütünü veya bu konsept içinde yer alan endüstri ürünlerinin herhangi birisini tasarım tescil yoluyla koruma altına alınabilir.

Büyük bir emek, zaman ve maliyetle geliştirilen mimari tasarımların başkaları tarafından aynı/benzerini engellemek, kopyalanması sonucu özgünlüğünün yitirilmesini engellemek ve en önemlisi bu mimari tasarımların tescili halinde sağlanan koruma hem mimmari tasarımcılara hem de hak sahiplerine önemli ekonomik kazançlar sağlamaktadır.

Konu ile ilgili olarak Ostim Patent danışmanlarından ayrıntılı bilgi, yardım ve destek alabilirsiniz.

 

GRAFİK TASARIM NEDİR? | OSTİM PATENT

 

grafik tasarım nedir?-ostim patent